21. yüzyılda Hedda olmak

Feminist tiyatronun öncüsü olarak da görülen Henrik İbsen’in Hedda’sı, feminist akımın yıllar içinde geliştiği ve kadının her alanda var olmaya başladığı bu çağda değişmeye mahkum. Yönetmen Mehmet Birkiye bu dönüşümü gerçekleştirerek, Hedda ile 21. yüzyıl kadını arasında kuvvetli bir bağ kurmuş.

Read More