MANİFESTO

Yerel kültürden yola çıkarak, sosyal sorunlar ve değerler etrafında dönen, yüzü dünyaya dönük orijinal materyaller yaratmak. Belirli bir akıma bağlı kalmadan, her türlü klasik ve çağdaş esere alan açarak kolektif bir sanat bilinci oluşturmak. Doğanın izinde yapılanarak, ufukların ötesine de merak uyandıran ve iştah açan her türlü sanat disiplinini kucaklayan bir sanat fabrikası oluşturmak. Sınırsızlığı ilke edinmiş yeni derinlikler, yeni heyecanlar ve yeni eğlenceler yaratmak…

Şimdiye dek belli bir sanat dalını takip etmiş ya da etmemiş, merak duymuş ya da duymamış, etkin ve edilgen, yetişmiş ve yetişmekte olan her birey, ulaşılmak istenen kültür ve sanat birikiminde aslolan tek hedeftir.

DUYURULAR